Not happy with the result? Use our icon editor to tweak your favicon or bookmark this link and return later to edit your favicon. Generate another favicon Browse the Icon Gallery Keyword:

Sponsoren || Links || Kalender || Downloads || Contact || Privacy || Admin

Vertrouwenspersoon

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren

De Markiezaatsgroep te Bergen op Zoom is aangesloten bij Scouting Nederland en is de enige jongensgroep binnen de gemeente. Wij hebben momenteel een speltak voor iedere leeftijdscategorie vanaf 7 jaar en draaien vrijwel iedere zaterdagmiddag onze opkomsten. Naast de reguliere opkomsten worden er ook op regionaal en landelijk niveau activiteiten georganiseerd waar de groep aan deelneemt. De speltakken organiseren jaarlijks een zomerkamp en gedurende het jaar een aantal weekendkampen.

Binnen onze groep vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig, thuis en gehoord voelt. Als vereniging doen we ons uiterste best om dit te waarborgen voor allen die betrokken zijn bij onze groep. Toch kan het voorkomen dat je een keer in vertrouwen met iemand wil praten, of je ongerustheid met iemand wil delen. Hiervoor zijn wij op zoek naar:

Een betrouwbare vertrouwenspersoon

Functieprofiel

Een vertrouwenspersoon is een persoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen kunnen praten. Dit kan gaan over een concreet voorval, maar ook over een onderbuikgevoel en twijfels. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpvrager zich ondersteund voelt in eventuele vervolgstappen. Ervaring binnen scouting is een pré, maar je bent vooral bereid om een luisterend oor te zijn als daar behoefte aan is. 

Momenteel hebben we al één vertrouwenspersoon, maar we vinden het belangrijk dat er juist twee personen beschikbaar zijn

Wat doet de vertrouwenspersoon?

 • Hopelijk zo min mogelijk, maar je bent beschikbaar bij behoefte of op verzoek.
 • Je bent in staat om een onafhankelijke positie in te nemen en iedere situatie serieus te nemen.
 • De situatie inschatten en eventueel acties nemen met betrokkenen of (externe) hulp inschakelen.
 • Met enige regelmaat op scouting aanwezig zijn voor een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid.
 • Zitting nemen in de groepsraad behoort tot de mogelijkheden, dit kan besproken worden en eventueel afgewisseld worden met de andere vertrouwenspersoon.

Belangrijk:

 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.
 • De vertrouwenspersoon uit de groep kan terecht bij de vertrouwenspersoon van het landelijk servicecentrum (LSC) in Leusden voor meer informatie en ondersteuning.

Inschatting tijdsbelasting:

 • 2 a 4 groepsraden per jaar a +- 3 uur per vergadering.
 • Afhankelijk per casus.

Wij bieden:

 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
 • Trainingen en opleiding om jezelf te (blijven) ontwikkelen via de Scouts Academy.

 

Voor meer info kun je contact opnemen met de groepsbegeleiders Linda Segers en/of Maureen Mak via groepsbegeleider@markiezaatsgroep.nl