Sponsoren || Links || Kalender || Downloads || Contact || Privacy || Admin

Organisatie

Ruim 1300 groepen door heel Nederland zijn aangesloten bij Scouting Nederland. Gemiddeld 30 groepen vormen een Scoutingregio. Daarvan zijn er nu 47 in ons land. Het beleid van de vereniging wordt vastgesteld door de Landelijke raad, zeg maar 'het parlement' van Scouting. Het bestuur van Scouting Nederland is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering. Het maakt daarbij gebruik van de medewerkers van het Landelijk servicecentrum.

Scoutinggroepen

De basis van Scouting Nederland is de groep. Alle plaatselijke groepen zijn lid van de landelijke vereniging. Een scoutinggroep bestaat uit verschillende spektakken (spel-eenheden per leeftijdsgroep), zodat kinderen binnen de eigen groep overgaan van het ene onderdeel naar het andere. Iedere groep heeft een groepsbestuur en een groepsraad, die regelmatig bij elkaar komen om de dagelijkse gang van zaken en algemeen beleid te bespreken.

De regio

De regio's onderhouden contacten met leiding en bestuursleden van Scoutinggroepen. Daarnaast organiseren ze trainingen en activiteiten waarbij Scoutinggroepen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. De markiezaatsgroep valt onder de regio West-Brabant. Op de website van de regio staat meer informatie over de aangesloten groepen en activiteiten.