Sponsoren || Links || Kalender || Downloads || Contact || Privacy || Admin

Organisatie

 De Markiezaatsgroep bestaat uit een stichting en een verening. Hierdoor vallen het gebouw, materialen en terrein onder de stichting. Terwijl alle vrijwilligers en jeugdleden onder de vereniging vallen. Door een nauwe samenwerking van beide partijen zullen de ouders en jeugdleden hier weinig van merken. We zijn immers één groep en werken ook als een groep samen. Deze samenwerking is ook duidelijk terug te vinden binnen de hele organisatie. Zo overleggen het Dagelijks Bestuur en stafleden regelmatig op informele basis, maar is er ook meerdere keren per jaar een groepsraad. Hierin zitten ook ouders om ook vanuit hun oogpunt mee te denken met de groep.

Naast stafleden en een Dagelijks Bestuur, zijn er nog enkele functies binnen onze organisatie. Zo is er een groepsbegeleider om speltakken te helpen met eventuele problemen binnen de speltakken. Een praktijkbegeleider regelt eventuele cursussen en workshops voor de stafleden. En de veiligheidscoördinator draagt zorg voor de veiligheidsaspecten binnen de groep zoals verbanddozen, blusmiddelen en een ontruimingsplan.

Verder is er nog een hoofdverhuurder om te communiceren met hurende groepen en dit af te stemmen met de speltakken. De beheerder van gebouw en terrein zorgt weer voor het onderhoud van de Markantie en ons terrein. Er worden bijvoorbeeld jaarlijkse klusdagen georganiseerd, waarbij onder andere “de helpende handjes van de Markie” komen helpen.

Samen draaien we de Markiezaatsgroep en samen dragen we zorg voor deze organisatie!